Maatschappelijke Ondersteuning

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

 Maatschappelijke Ondersteuning

250

250

250

0

Totaal onderhoudsuitgaven

250

250

250

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De onderhoudsbudgetten voor welzijnspanden maken deel uit van het programma vastgoed . Het hiervoor verantwoorde bedrag van 0,250 miljoen euro wordt gebruikt voor gebruikerswensen op het gebied van onderhoud.