Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een economisch vitale stad

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Functiemening

%

LISA

62,2

62,2

62,1

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

142,7

147,2

149,2

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

8.826

8.915

9.256

9.301

8.885

Toerisme en evenementen

1.821

2.025

2.356

2.202

2.711

17-1-2-1

17-1-3-1

Werkgelegenheid

3.349

52

3.534

3.139

4.594

Totaal

13.996

10.992

15.145

14.642

16.189

Bedragen zijn in duizenden euro's