Subsidiestaat Sport

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Sport

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen.

351

330

-21

Tuinen en Parken

Volkstuinen.

163

163

0

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid

514

493

-21

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen.

574

754

180

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking).

41

41

0

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen.

830

861

31

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname.

142

153

11

Sport doet meer

Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen.

50

50

0

Sport- en beweegstimulering

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van kwetsbare inwoners.

62

41

-21

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren

1.699

1.900

201

Topsport

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalententen vestiging talentcentra.

180

180

0

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling

180

180

0

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

195

232

37

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen

195

232

37

Totaal programma Sport

2.588

2.805

217

Bedragen zijn in duizenden euro's