Subsidiestaat Cultuur

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Cultuur

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen.

40

40

0

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering

40

40

0

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek.

5

4

-1

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie

5

4

-1

Internationalisering

Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking.

1

201

200

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering

1

201

200

Totaal programma Cultuur

46

245

199

Bedragen zijn in duizenden euro's