Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat:

  • Stationsgebied
  • Leidsche Rijn
  • Utrecht overig

De investeringen in het Stationsgebied zijn separaat opgenomen. De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.