Sport

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautoriseerd
bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of
tekort (-)

1.
2.
3.

Vervanging toplaag kunstgrasvelden
Hockeyveld Maarschalkerweerd
Kleedkamers Sportpark Maarschalkerweerd

335
475
450

312
755
450

23
-280
0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

2. Het hockeyveld Maarschalkerweerd is gereed. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van 0,280 miljoen euro. Tegenover deze overschrijding staat een kostendekkende aanvullende bijdrage vanuit de sportvereniging, het betreft een kwalitatief hoogwaardig hoofdveld. Deze meerkosten worden gedekt via aanvullende huurinkomsten.