Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitale stad

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

1.002,1

998,5

999,7

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

50,6

50,7

51,4

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

69,8

70,3

Gegevens niet beschikbaar

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

1,49

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Lopende re-integratie-voorzieningen op 31/12

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

CBS

12,1

10,9

11,4

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

774

682

997

708

677

Re-integratie

18.369

16.573

16.416

15.328

18.551

06-2-1-1

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

20.259

19.759

22.127

22.148

20.578

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

14.397

24.272

16.599

26.122

19.101

Armoedebestrijding

19.778

22.700

24.240

20.814

24.152

06-3-2-1

Totaal

73.578

83.986

80.379

85.120

83.059

Bedragen zijn in duizenden euro's