Doelstellingen

Doelstelling 1

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Subdoelstelling

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2,05

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

8,41

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Gegevens niet beschikbaar

12,2

11,1

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

0,9

0,9

Geen gegevens beschikbaar

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,4

0,4

0,4

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

2.859

2.633

3.531

2.897

3.991

Buurtteams Jeugd en Gezin

14.282

16.268

18.637

18.610

20.144

15-1-1-2

15-1-1-3

Aanvullende zorg

47.074

40.661

44.657

47.233

44.131

Jeugdbescherming

10.547

10.589

10.126

10.485

9.999

15-1-1-4

Totaal

74.763

70.152

76.952

79.224

78.265

Bedragen zijn in duizenden euro's