Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Maatschappelijke ondersteuning

Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Vervangingsinvesteringen Maatschappelijke Ondersteuning

900

0

900

191

709

Totaal vervangingsinvesteringen

900

0

900

191

709

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Maatschappelijke ondersteuning.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 0,900 miljoen euro is in 2017 0,191 miljoen euro uitgegeven voor buurthuis De Boog aan de Gambiadreef inclusief jongerenhuiskamer en bouwkundige aanpassingen aan diverse welzijnspanden.

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing in 2017.