Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Organisatie en doel
Doel: Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Gemeente Utrecht (95% aandelen), Van Rossum Makelaars, Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex.
Juridische vorm: Besloten Vennootschap
Standplaats: Utrecht
Website Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee het is een BV
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Niet van toepassing

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.478

2.507

niet bekend

Vreemd vermogen

3.556

4.271

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht nvt

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Niet van toepassing

Resultaat 2017: Niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee.