Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Totaal alle programma's

206.178

214.796

9.618

Bedragen zijn in duizenden euro's