Subsidiestaat Duurzaamheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Duurzaamheid

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht.

3

3

0

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides.

42

35

-7

Maatschappelijk Vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen.

250

477

227

Energiefonds Utrecht

Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties.

183

0

-183

Vouchers energieadviezen bewoners

Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren.

35

0

-35

Fonds Energieke Initiatieven

Inwoners stimuleren met initiatieven in de stad om de CO2 uitstoot te verminderen door energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

80

133

53

Duurzame monumentenadviezen

Duurzame monumentenadviezen

0

18

18

Zonnebolierprojecten

Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.

3

1

-2

Collectieve zonne-energie projecten

Ondersteunen van collectieve projecten voor zonne-energie

0

43

43

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma

596

710

114

Totaal programma Duurzaamheid

596

710

114

Bedragen zijn in duizenden euro's