Bereikbaarheid

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautoriseerd
bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of
tekort (-)

1.

Verbeteren As van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

3.833

2.203

1.630

2.

Groene golf Cartesius weg

150

7

143

3.

Vervanging Dieselaggregaten door aansluitpunten

750

797

-47

4.

Actieplan De gebruiker centraal (voorheen Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

6.120

6.261

-141

5.

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

5.139

5.169

-30

Bedragen zijn in duizenden euro’s

 1. Verbeteren As van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade.
  Het voordeel van 1,630 miljoen euro is onder andere veroorzaakt door een lager uitgevallen aanbesteding, lagere stortkosten grond en geen sanering. Twee bijdragen die als risicovol werden aangemerkt zijn niet ontvangen. Het betreft de bijdrage grondexploitatie Binnenstedelijk van 0,388 miljoen euro en de RUVV bijdrage van de Provincie van 0,400 miljoen euro. Het resterende voordeel van 0,842 miljoen euro op gemeentelijke middelen is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2018.
 2. Groene golf Cartesiusweg.
  Het project Groene Golf gaat niet door omdat momenteel de planvorming loopt voor de herinrichting van de Cartesiusweg als onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard. Het resterende budget van 0,143 miljoen euro uit gemeentelijke middelen is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2018.
 3. Vervanging dieselaggregaten door aansluitpunten
  We hadden te maken met hogere kosten voor de aansluiting van het Moreelsepark, Maximapark en Domplein. Hiertegenover staan lagere kosten voor de overige aansluitpunten. Per saldo rest een nadeel van 0,047 miljoen euro. Het nadeel is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2018.
 4. Actieplan De gebruiker centraal (voorheen Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)
  Het nadeel van 0,141 miljoen euro is het gevolg van een niet begrote gemeentelijke bijdrage van 0,068miljoen euro aan het Europese project SEGMENT over beïnvloeding van reisgedrag, vermeerderd met de gemeentelijke inzet hiervoor van 0,023 miljoen euro. Daarnaast hebben wij de begrote provinciale bijdrage voor de Ostadelaan van 0,050 miljoen euro niet ontvangen. Het nadeel is verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2018.
 5. In 2017 wordt de eerste tranche voor projecten verkeersveiligheid afgesloten. De extra uitgaven van 0,030 miljoen euro zijn verrekend met de reserve Bereikbaarheid en zullen we betrekken bij de herprogrammering in het MPB 2018.