Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa van derden
De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:

  • Er sprake is van een investering door een derde,
  • De investering bijdraagt aan de publieke taak,
  • De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze,
  • Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.

De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:

Omschrijving

Stand
31-12-2016

Vermeer-
dering

Bijdragen
van derden

Afschrijving

Stand
31-12-2017

a

b

c

d

e = a+b-c-d

Museum Van Speelklok tot Pierement

184

0

0

46

138

Huis voor Amateurkunst

44

0

0

15

29

Werkruimten Draaiweg

50

0

0

13

37

Mil. Barak Fort Blauwkapel

67

0

0

23

44

Klein Geertekerkhof 6

22

0

0

7

15

Volkstuin Gageldijk

14

0

0

4

10

Peuteropvang / voor-scholen

470

0

0

117

353

Kinderopvang

308

0

0

49

259

Werkruimten Mariëndaalstraat

74

0

0

12

62

Aanpassing Stefanuskerk

2.303

0

0

214

2.089

Werkruimte Kokerloods

145

0

0

20

125

Loevenhoutsedijk en atelierwoningen

728

0

0

60

668

Nieuw Welgelegen

806

0

0

100

706

Atelierwoning Leidsche Rijn

650

0

0

67

583

Uitbreiding Iduna

182

0

0

17

165

Kleedkamers vv De Meern

137

0

0

4

133

SWK Lange Nieuwstraat 7

173

0

0

13

160

Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd

31

0

0

5

26

Plompetorengracht 4 (SWK)

135

0

0

9

126

Cereol MFA

1.092

179

0

130

1.141

Sportief Openbare Ruimten

43

0

0

5

38

Polderpark Ruigenhoek

80

0

0

9

71

Podium Hoge Woerd/Theatertechniek

1.000

0

0

67

933

Kleedkamers Kampong

0

450

0

5

445

Totaal

8.738

629

0

1.011

8.356

Bedragen zijn in duizenden euro's