Doelstellingen

Doelstelling 1

In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Voorheen was de indicator 'hernieuwbare elektriciteit' opgenomen als BBV-indicator. Bron voor het invullen deze indicator was de 'klimaatmonitor' van Rijkswaterstaat. Vanaf 2016 kan Rijkswaterstaat niet meer beschikken over de gegevens van de regionale netbeheerders over het opgesteld vermogen zonne-energie. Daardoor kan de totale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit niet meer in beeld worden gebracht. Reden hiervoor is een wijziging in de privacywetgeving.
Gemeenten, waaronder Utrecht, hebben opdracht gegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de gegevens van de netbeheerders en de gegevens uit de SDE-regeling te verwerken en aan te leveren. Dit betekent dat vanaf volgend jaar de gegevens waarschijnlijk weer beschikbaar zijn.

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

7.463

7.853

6.916

9.182

7.104

Preventieve maatregelen lucht, geluid en

1.211

1.311

1.186

1.205

1.215

03-2-1-1

03-2-2-1

Schone bodem

4.021

2.327

2.687

643

2.512

Totaal

12.695

11.491

10.789

11.031

10.831

Bedragen zijn in duizenden euro's