Subsidiestaat Onderwijs

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Onderwijs

Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk.

12

12

0

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12.

6

6

0

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12.

614

614

0

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen.

30

32

2

Schoolmaatschappelijk werk PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams).

1

1

0

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

205

205

0

Leerlingenbegeleiding PO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12.

1

1

0

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school.

88

88

0

Conciërges PO

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school.

276

267

-9

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12.

1

1

0

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen.

139

156

17

Uitvoerende Combinatiefuncties Sport

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen.

832

844

12

Regie UOA

Ondersteunen Utrechtse Onderwijsagenda

0

18

18

Burgerschap PO

Vredeseducatie.

26

26

0

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.

2

2

0

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad.

1

1

0

Zorgplatform

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

100

100

0

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

2.334

2.373

40

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23.

82

82

0

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23.

755

755

0

Schoolmaatschappelijk werk VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams).

755

752

-3

Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23.

49

49

0

Brede School VO – talentontwikkeling en sport op school

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

632

554

-78

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO

 Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan.

102

101

-1

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.

266

266

0

Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

153

150

-3

Burgerschap VO

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB.

56

55

-1

Voortijdig schoolverlaten

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

1

1

0

RMC

Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten.

1

1

0

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht.

1

1

0

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

2.854

2.768

-86

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.

11

13

2

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1  Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen

11

13

2

Totaal programma Onderwijs

5.198

5.154

-44

Bedragen zijn in duizenden euro's