Doelstellingen

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstellingen

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

RWS

246

240

229

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

43.350

43.672

49.323

46.037

46.749

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

-7.774

-9.347

-9.940

-10.783

-10.327

05-1-2-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

15.406

15.794

13.936

13.967

14.052

05-2-1-1

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

9.289

10.908

13.234

13.187

13.684

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

-1.126

-1.200

-1.189

-1.054

-1.660

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

2.653

2.763

2.339

1.985

2.367

05-2-2-1

Ontwikkelen van het groen en recreatiemo

1.051

1.021

1.058

1.056

1.064

05-2-2-2

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

465

477

468

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

-8.630

-9.342

-12.209

-11.597

-12.358

Totaal

54.219

54.270

57.017

53.274

54.039

Bedragen zijn in duizenden euro's