Onderhoudsuitgaven

Onderhoudsuitgaven zijn bedoeld om de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom op peil te houden. Hier rapporteren we over het dagelijks- en kort cyclisch onderhoud van het afgelopen jaar. Deze onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Hieronder vallen niet de levensduurverlengende renovaties. Per programma hebben wij het afgelopen jaar de volgende onderhoudsuitgaven gedaan:

Onderhoudsuitgaven

(totalen per programma)

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

644

726

1.273

-547

Openbare Ruimte en Groen

21.951

18.414

18.395

18

Openbare Ruimte en Groen – Rioleringen

10.618

8.866

8.894

-28

Onderwijs

455

455

455

0

Maatschappelijke ondersteuning

250

250

250

0

Sport

3.490

2.283

2.452

-169

Vastgoed

8.757

8.757

7.742

1.015

Totaal onderhoudsuitgaven

46.165

39.751

39.461

289

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgen toelichtingen bij de realisatie van bovengenoemde onderhoudsprogramma’s