Borgstellingen

Borgstelling verleend voor (naam instelling )

Oorspronkelijk
bedrag
gewaarborgde
lening 

Percentage
van de
lening
waarvoor
borgstelling
geldt

Restant van de lening

Netto geborgd bedrag

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

Totalen Bo-Ex

369.596

25

369.596

369.596

369.596

92.399

92.399

92.399

Totalen Portaal

467.548

25

457.802

446.906

468.993

114.451

111.727

117.248

Totalen Mitros

798.552

25

754.348

729.339

658.638

188.587

182.335

164.660

Totalen SSHU

270.379

25

269.057

263.373

252.433

67.264

65.843

63.108

Totalen Groenwest (voorheen GroenRandWonen)

77.232

25

77.218

68.200

59.200

19.305

17.050

14.800

Totalen woningbouwvereniging Utrecht

3.560

25

2.301

2.158

2.007

575

540

502

Totalen Lekstede (voorheen Bouwvereniging Volksbelang Vianen)

10.000

25

10.000

10.000

10.000

2.500

2.500

2.500

Totalen Vestia groep (voorheen SGBB)

31.289

25

30.967

30.943

30.918

7.742

7.736

7.730

Totalen Habion

22.992

25

21.446

21.297

21.144

5.362

5.324

5.286

Totalen Woonzorg

16.503

25

15.256

14.938

14.616

3.814

3.735

3.654

Provides (voorheen IJsselsteinse Woningbouwvereniging)

12.000

25

12.000

12.000

4.000

3.000

3.000

1.000

Subtotaal WSW

2.079.651

2.019.991

1.968.750

1.891.545

504.998

492.188

472.886

Totalen Stichting Den Bouwacker

1.405

100

115

35

0

115

35

0

Stichting Tijdelijk Wonen - Archimedeslaan 2e fase

1.300

100

144

0

0

144

0

0

NRF Revolving fund

3.151

100

1.804

1.778

430

1.804

1.778

430

NRF Particuliere woningverbetering

2.763

100

1.478

1.345

1.345

1.478

1.345

1.345

NRF Monumentenzorg

10.405

100

7.253

6.939

6.628

7.253

6.939

6.628

NRF Stichting Domplein

900

100

862

837

811

862

837

811

NRF Stichting Domplein

460

50

0

459

224

0

230

112

Stichting Tussenvoorziening

1.000

100

955

932

908

955

932

908

Subtotaal diversen REO / volkshuisvesting en monumenten

21.384

12.611

12.325

10.346

12.611

12.095

10.234

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

381

100

191

183

175

191

183

175

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

318

100

159

152

146

159

152

146

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

104

100

52

50

48

52

50

48

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

816

100

424

408

392

424

408

392

UW Holding BV (UW-bedrijven)

2.500

100

2.167

2.000

1.833

2.167

2.000

1.833

UW Holding BV (UW-bedrijven)

9.100

100

0

9.100

8.645

0

9.100

8.645

Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd (v/h Trajectum Novum)

1.134

100

851

794

737

851

794

737

Stichting Axion Continu (voorheen Stichting Continu)

544

100

69

47

23

69

47

23

Stichting Vecht en IJssel (v/h SHBU)

2.573

100

804

643

482

804

643

482

Kinderdagverblijf 'De Poppenzolder'

70

100

24

9

0

24

9

0

Stichting Vecht en IJssel (v/h SHBU)

113

100

6

0

0

6

0

0

Stichting Moviera (voorheen Vieja / St. Vrouwenopvang Utrecht)

817

100

201

160

0

201

160

0

Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven (waaronder Stichting De Zonnewijzer)

2.618

100

389

172

0

389

172

0

Stichting de Bibliotheek Utrecht (leningstorting in 2018)

1.750

100

0

0

0

0

0

0

Subtotaal (gezondheids)zorginstellingen

22.839

5.337

13.719

12.482

5.337

13.719

12.482

Stichting Tafeltennis Promotie

136

100

32

27

23

32

27

23

Tennisvereniging ULTC-Iduna

79

100

38

35

32

38

35

32

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

45

100

10

8

6

10

8

6

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

34

100

7

6

5

7

6

5

Tennisvereniging ULTC-Iduna

125

100

61

56

51

61

56

51

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

272

100

38

30

0

38

30

0

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

340

100

133

125

0

133

125

0

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

19

0

0

19

0

0

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

19

0

0

19

0

0

Stichting de Noordpunt

125

100

33

25

25

33

25

25

De Meern Voetbalvereniging

200

100

144

136

133

144

136

133

Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

225

100

153

144

120

153

144

120

Korfbalvereniging HKC

28

100

7

0

0

7

0

0

Stichting Kampong Hockey

125

100

8

1

0

8

1

0

MHC Fletiomare

200

100

134

124

67

134

124

67

Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

100

100

70

66

66

70

66

66

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

100

100

60

47

40

60

47

40

Tennisvereniging ULTC-Iduna

180

50

50

40

22

25

20

11

Utrechtse Kano Club

38

100

31

30

20

31

30

20

MHC Fletiomare

175

100

144

138

93

144

138

93

SV Kampong (hoofdbestuur)

138

100

32

15

0

32

15

0

LTC Vleuten de Meern

180

100

120

108

96

120

108

96

LTC Vleuten de Meern

250

100

166

156

113

166

156

113

Stichting Kampong Voetbal

38

100

28

0

0

28

0

0

Utrechtse Rugby Club

250

50

218

210

150

109

105

75

Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster

100

50

71

60

50

36

30

25

Paardensportaccomodaties

125

100

92

0

0

92

0

0

De Meern Voetbalvereniging

100

100

86

81

80

86

81

80

Stichting Kampong Hockey

90

100

67

0

0

67

0

0

Tennisvereniging ULTC-Iduna

280

50

232

224

205

116

112

103

Stichting Kampong Cricket

25

100

20

0

0

20

0

0

Stichting Kampong Hockey

175

100

144

0

0

144

0

0

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

830

63

830

802

775

522

505

487

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

440

63

440

411

381

277

258

240

Stichting Spovo / Sporting '70

425

50

425

397

368

213

198

184

Stichting Wilhelminagroep (zie toelichting)

90

50

10

4

0

5

2

0

Stichting Huisvesting SV Kampong

750

100

0

750

750

0

750

750

Stichting Fletiomare Oost

125

50

0

125

117

0

63

58

KV Fiducia

80

50

0

0

75

0

0

37

Zuilense Tennisclub

75

50

0

0

75

0

0

38

Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster (nieuw 2017)

28

50

0

0

28

0

0

14

Stichting De Driewerf (nieuw 2017)

650

62

0

0

650

0

0

400

Subtotaal Sport

7.908

4.172

4.381

4.616

3.198

3.401

3.391

TOTAAL BORGSTELLINGEN

2.131.782

2.042.111

1.999.175

1.918.989

526.144

521.403

498.994

WAARVAN:

Indirecte borgstelling (achtervang WSW)

2.019.991

1.968.750

1.891.545

504.998

492.188

472.886

Directe borgstellingen

22.120

30.425

27.444

21.146

29.215

26.107

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting bij de staat van borgstellingen jaarrekening 2017.

  • Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
  • De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de NHG-borgstellingen die tot 2011 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht (vanaf dat jaar staat alleen het Rijk borg). Het WEW is slechts in staat informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
  • Bij sommige borgstellingen wordt het risico gedeeld met andere partijen zoals de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). In dat geval staat de gemeente slechts naar rato borg. Dergelijke gevallen zijn in de staat zichtbaar indien het netto geborgde bedrag lager is dan de omvang van de betreffende lening.
  • In de staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per eind 2016 afwijken van die zoals weergegeven in de jaarrekening 2016 en in de begroting 2018.
  • De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
  • In 2017 zijn nieuwe leningen (mede)geborgd met betrekking tot Inline hockeyvereniging Utrecht Disaster en Stichting De Driewerf (roeien). De voor Stichting De Driewerf geborgde lening bedraagt in totaal 0,650 miljoen euro. SWS doet hierin mee voor haar reguliere maximumbedrag van 0,250 miljoen euro. Als gevolg daarvan borgt de gemeente voor 0,400 miljoen euro.
  • De lening met betrekking tot Stichting de Bibliotheek Utrecht wordt begin 2018 gestort.
  • Eind 2015 is een borgstelling verleend aan Stichting Wilhelminagroep voor maximaal 0,090 miljoen euro. Dit was in de vorm van een kredietfaciliteit. Nadat in 2016 maar zeer beperkt beroep was gedaan op deze faciliteit ontving de gemeente in 2017 van de bank het bericht dat de Stichting het krediet volledig had afgelost.