Subsidiestaat Bereikbaarheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Bereikbaarheid

De Gebruiker Centraal

Stimulering gebruik fiets.

205

205

0

Deelgebruik auto testrijders

Stimuleren deelgebruik auto door testrijders.

40

40

0

We Drive Solar/ Schoon vervoer

Het bevorderen van autodelen, met elektrische auto's en bidirectioneel laden.

231

234

3

Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer.

82

37

-45

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en  bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam

558

516

-42

Totaal programma Bereikbaarheid

558

516

-42

Bedragen zijn in duizenden euro's