Openbare ruimte en Groen

Algemene informatie
Snelkoppeling naar het programma Openbare ruimte en Groen

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen; deze laatste twee hebben een economisch nut.