Doelstellingen

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstellingen

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstellingen

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2,33

0,80

Gegevens niet beschikbaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

38,44

36,51

Gegevens niet beschikbaar

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Gegevens niet beschikbaar

2,0

Gegevens niet beschikbaar

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

35.958

36.434

39.055

52.389

39.732

Leerlingenvervoer

3.698

3.696

3.545

3.285

3.565

07-1-2-1

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

13.236

12.595

13.272

12.994

14.242

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

8.633

8.462

6.466

6.040

6.561

Bibliotheek Utrecht

8.070

7.852

12.151

12.071

12.336

07-3-1-1

Totaal

69.595

69.039

74.489

86.779

76.436

Bedragen zijn in duizenden euro's