Onderwijs

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Onderwijs
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Primair onderwijs

39.986

1.050

41.036

28.088

12.948

Voortgezet onderwijs

3.016

0

3.016

708

2.308

Totaal vervangingsinvesteringen

43.002

1.050

44.052

28.796

15.256

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Onderwijs.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 44 miljoen euro is inmiddels 28,8 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten in 2017 voor in totaal 25,7 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5; stand alone gymzaal Marco Pololaan; KC Gagel Noord gymzaal Pagodedreef 4 en KC Ibisdreef.
Het restant krediet van 15,2 miljoen euro bestaat voor 2,1 miljoen euro uit investeringsprojecten die volgens planning in 2018 worden opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast heeft 13,1 miljoen euro betrekking op lopende projecten Primair- en Voorgezet Onderwijs.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Primair onderwijs

16.444

0

16.444

9.577

6.867

Voortgezet onderwijs

24.610

0

24.610

6.406

18.204

Totaal uitbreidingsinvesteringen

41.054

0

41.054

15.983

25.071

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Onderwijs.

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 41 miljoen euro is inmiddels 16 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten in 2017 voor in totaal 8 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: De Koekoek, Koekoeksplein 2A, uitbreiding drie lokalen intern; OBS Tuindorp, Proffessor Van Bemmelenlaan 34, uitbreiding lokalen intern; zestien klassen Onder de Bogen plus vijf klassen Eben Haezer; Marnixlaan 362, uitbreiding voor twee groepen (een permanent en een tijdelijk) door middel van inpandige aanpassing en Oortlaan 1, uitbreiding permanent één lokaal (9e groep).
Het restant krediet van 25,1 miljoen euro bestaat voor 14,1 miljoen euro uit investeringsprojecten die volgens planning in 2018 worden opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast heeft 11,0 miljoen euro betrekking op lopende projecten Primair- en Voorgezet Onderwijs.