Vastgoed

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautoriseerd
bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of
tekort (-)

1.

Buurthuis de Bram naar Teun de Jagerdreef

524

0

524

2.

Vredenburg 40

1.200

1.081

119

3.

Vervangen klimaatinstallaties Boorstraat

350

170

180

4.

Geluid TivoliVredenburg

125

125

0

5.

MFA de Dreef

100

100

0

6.

Toekomst Stadhuis

982

462

520

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

  1. De afsluiting van het project 'Buurthuis de Bram naar de Teun de Jagerdreef' wordt in zijn geheel verantwoord onder het programma Onderwijs .  
  2. Vredenburg 40 betreft levensduurverlengend groot onderhoud. Het onderhoud heeft minder gekost dan aanvankelijk begroot.
  3. De vervanging van de klimaatinstallaties van de Boorstraat is deels betaald uit onderhoudsbudget, conform planning in het Meerjaren Onderhouds Plan. Hierdoor is 0,180 miljoen euro van het investeringskrediet niet besteed.
  4. Het project Geluid TivoliVredenburg betreft werkzaamheden aan de achterwand van de Hertz zaal.
  5. De werkzaamheden aan de Multifunctionele accomodatie de Dreef zijn uitgevoerd conform planning en begroting.
  6. Het project Toekomst Stadhuis betreft aanpassing aan het stadhuis omdat de afdeling Erfgoed hierin nieuw gehuisvest is. De opbrengst van het vrijkomende perceel is voor een bedrag van 0,462 miljoen euro ingezet voor bovengeboemde aanpassing. Het resterende bedrag van 0,520 miljoen euro wordt betrokken bij het project 'Grootonderhoud inclusief duurzaamheidsmaatregelen' conform raadsbesluit van 1 juni 2017.