Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Er zijn geen indicatoren van toepassing bij dit programma.

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties/

-10.209

115

-4.779

-257

-9.268

multifunctionele accommodaties

-570

-535

12-2-1-1

facilitair beheer

742

762

519

518

525

12-2-2-1

Totaal

-10.037

342

-4.259

261

-8.744

Bedragen zijn in duizenden euro's