Subsidiestaat Volksgezondheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Volksgezondheid

Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie

Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming.

1

1

0

WMO collectieve GGZ preventie

Subsidie  ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht.

161

100

-61

Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ

Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen.

1

1

0

Prostitutie

Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie.

986

878

-108

Versnelling Overvecht Gezonde wijk

Versnelling Overvecht Gezonde wijk.

190

189

-1

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

1.340

1.170

-170

Totaal programma Volksgezondheid

1.340

1.170

-170

Bedragen zijn in duizenden euro's