Doelstellingen

Doelstelling 1

Afname van criminaliteit en onveiligheidsgevoel

Subdoelstellingen

Doelstelling 2

Voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

153

123

Gegevens niet beschikbaar

Winkeldiefstallen

Aantallen per 1.000 inwoners

CBS

4,2

4,3

4,0

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,0

5,9

5,5

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

5,0

4,9

4,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

7,0

5,9

5,4

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

09-1-1-1

Regisseren en (doen) uitvoeren van de in

2.524

2.327

2.295

2.235

2.363

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6.335

6.305

6.473

6.551

7.039

09-1-2-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

3.512

3.083

4.429

4.187

4.247

09-1-3-1

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

2.617

2.318

2.225

2.042

1.807

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

3.525

3.788

3.699

3.829

2.873

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

27.547

27.218

26.593

25.950

27.078

09-2-2-1

Totaal

46.060

45.039

45.713

44.795

45.409

Bedragen zijn in duizenden euro's