Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitaal sociale stad, waar inwoners betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, kwetsbare inwoners nemen hun toekomst in eigen handen

Subdoelstelling

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Gemeentelijke monitor sociaal domein

5,5

5,1

5,1

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

32.674

32.452

32.134

31.837

32.520

Buurtteams Sociaal

19.964

20.665

21.348

22.669

21.223

16-1-1-2

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

44.850

38.951

39.662

37.798

40.951

Centrumgemeentetaken

95.170

91.945

101.238

98.347

101.999

16-1-1-4

Totaal

192.658

184.013

194.382

190.651

196.693

Bedragen zijn in duizenden euro's