Sport

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Sport

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Vervangingsinvesteringen Sport

9.566

0

9.566

4.077

5.489

 Totaal vervangingingsinvesteringen

9.566

0

9.566

4.077

5.489

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Sport.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 9,5 miljoen euro is inmiddels 4,0 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten in 2017 voor in totaal ruim 1,0 miljoen euro.

Voor de sportparken is gewerkt aan vervanging van de kleedkamers en overige opstallen en de herinrichting van de buitenterreinen. Verder heeft vervanging van de toplagen en onderlagen van de kunstgrasvelden plaats gevonden. Daarmee is een begin gemaakt met de vervangingen van het huidige areaal aan kunstgrasvelden zodat tot 2020 de kwaliteit van deze velden gegarandeerd kan worden. Bij de zwembaden zijn daken hersteld. Bij Zwembad de Kwakel ging het om vervanging en verduurzaming en bij Krommerijn om herstel.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Uitbreidingsinvesteringen Sport

10.855

1.346

12.201

6.481

5.720

Totaal uitbreidingsinvesteringen

10.855

1.346

12.201

6.481

5.720

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Sport.

In 2017 zijn de kleedkamers van Sportpark Maarschalkerweerd gerealiseerd.