Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Openbare Ruimte en Groen

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

0

3

3

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar

0

3

3

Groene daken en gevels

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit.

40

41

1

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

40

41

1

Totaal programma Openbare Ruimte en Groen

40

44

4

Bedragen zijn in duizenden euro's