Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2015

2016

2017

Sociale structuur

Aantal inwoners

338.986

343.134

347.574

waarvan percentage 0-29 jaar

45

45

44

waarvan percentage 30-64 jaar

45

45

45

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

10

Werkzame personen SBI 2008[1]

242.470

245.216

248.625

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare

9.406

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.604

3.648

3.695

Woningen per vierkante kilometer land

1.588

1.576

1.603

Aantal woningen[2]

149.322

148.212

150.825

waarvan % koopwoningen[3]

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen/ woningen)

2,24

2,26

volgt in maart

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.417

1.435

1.326

Algemene Uitkering Gemeentefonds

631

651

649

Totaal reserves

588

585

602

Totaal voorzieningen[4]

55

89

81

[1]   Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Bron is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld; het meest recente cijfer over 2014 is 234.645 werkzame personen.
[2]   De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3]   Cijfers einde kalenderjaar 2015 bekend in april
[4]   Betreft voorzieningen zoals verantwoord aan de passivazijde van de balans.