Subsidiestaat Bewoners en Bestuur

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Bewoners en Bestuur

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen.

40

52

12

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht.

334

731

397

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

374

783

409

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten.

186

181

-5

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

3

3

0

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

189

184

-5

Totaal programma Bewoners en Bestuur

563

967

404

Bedragen zijn in duizenden euro's