GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel en organisatie
Doel: De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,3 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Zeist
Website GGD regio Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Ja

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.600

niet bekend

niet bekend

Vreemd vermogen

14.100

niet bekend

niet bekend

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

1.800

1.600

1.900

1.600

Opgenomen bij de VP/GR

niet bekend

1.800

niet bekend

1.700

Verschil

200

100

Bedragen zijn in duizenden euro's

Jaarresultaat 2017: Nog niet bekend.

Toelichting op verschil: Het verschil 2017 is (incidenteel) het gevolg van de bijdrage Statushouders (0,125 miljoen euro) en Vrouwelijke Genitiale Verminking (0,031 miljoen euro) en (structureel) door hoger overeengekomen bijdrage in bedrijfsvoering naar aanleiding van afwikkeling van de overheveling taken Utrecht naar GGDrU vanuit 2014 (0,076 miljoen euro).

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Ontwikkelingen
Vanaf 2016 wordt door GGDrU ingezet op het versterken van de bedrijfsvoering, gevolgd door voorstel voor een investeringsimpuls 2018-2020 om de basis op orde te krijgen. Intentie is om de impuls budgettair neutraal te laten verlopen. Risico aanwezig dat dit niet zal lukken en een extra bijdrage van de gemeente noodzakelijk zal zijn.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Niet van toepassing

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: niet van toepassing.