Wendbaarheid

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Ondanks een totale omzet van bijna anderhalf miljard euro zijn de bestedingen slechts voor een relatief beperkt deel beïnvloedbaar. Belangrijke reden is de omvang van de wettelijke taken en een relatief klein eigen belastinggebied. Na de gunstige ontwikkeling in de afgelopen jaren, zien we nu een lichte daling van de financiële wendbaarheid. Belangrijkste oorzaak is een intensivering van de uitgaven voor de groei van de stad met als gevolg een toename van de schuldpositie en daarmee ook de rentelasten. Maar deze blijven nog voldoende en meerjarig onder de gestelde maximum-normen. Door het aantrekken van de economie zullen nieuwe aanbestedingen naar verwachting duurder uitpakken dan tijdens de afgelopen periode van laagconjunctuur. Innovaties in HRM-beleid doen de noodzaak tot externe inhuur dalen en de flexibele inzet van werknemers met een vaste aanstelling toenemen. Met de lokale lasten bevindt Utrecht zich op een gunstige positie onder het landelijk gemiddelde.
Hierna bespreken we vier onderwerpen die van belang zijn voor de financiële wendbaarheid.