Stationsgebied

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautoriseerd
bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of
tekort (-)

Restant krediet Stadskantoor

550

254

296

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Over het restant krediet Stadskantoor heeft de raad bij de verantwoording 2015 besloten. Het krediet van in totaal 0,550 miljoen euro wordt met een voordelig resultaat afgesloten van 0,296 miljoen euro. Het restant krediet is in 2016 en 2017 aangewend voor de plan- en proceskosten van het afwikkelen van de oude gemeentelijke huisvesting Neudeflat.