Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Eetbare woonwijk Rijnvliet, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Leidsche Rijn.

Onderzoek naar haalbaarheid Rijnvliet, de eetbare woonwijk

Er is een inrichtingsplan voor de openbare ruimte met vele soorten planten met voedselwaarde voor mens en dier; planten met eetbare vruchten, noten, bloemen en bladeren. Ook is er ruimte in het plan, zodat de nieuwe bewoners zelf eetbare planten kunnen kiezen en planten. Ook de straatnamen verwijzen naar dit project Omwonenden en de partners van de Metaalkathedraal kwamen met dit initiatief en overtuigden de gemeenteraad. Wij hebben in co-creatie met de initiatiefnemers het plan uitgewerkt. De initiatiefnemers kozen een voedselbosexpert die de expertise inbracht. Steeds meer partners zijn enthousiast en willen een bijdrage leveren aan de eetbare wijk. Het Kindercluster Rijnvliet wil de kinderen leren over de eetbare planten in hun buurt, een projectontwikkelaar zet eetbare hagen in de tuinen. Belangrijke momenten in dit proces staan in drie 3 korte films . De gemeente onderhoudt de ‘basis groene inrichting’. Voor extra groen is inzet van de bewoners nodig. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen de volgende fases uitwerken en de uitdagingen aan; hoe krijgen we de nieuwe bewoners ook enthousiast voor het onderhouden en het eten van dit bijzondere groen. Al deze activiteiten zullen we met elkaar moeten uitvinden. Zo ver wij weten is deze woonwijk uniek in Nederland en misschien wel in de wereld.

Natuurspeeltuin De Hoef
In 2017 maakte stichting boerderij De Hoef samen met de omwonenden het plan voor de Natuurspeeltuin bij boerderij de Hoef in Hoge Weide. Deze stichting gaat de speeltuin beheren. In het voorjaar van 2018 worden de speeltuin en het speeltuingebouw in de hooiberg van de boerderij gerealiseerd. Voor de zomer gaat volgens plan de speeltuin open. Het is een grote speeltuin met een prachtig ontwerp met veel uitdaging voor de leeftijdsgroepen van 2 tot 12 jaar en ook geschikt voor kinderen met een beperking. Ze kunnen gewoon meespelen. Meer informatie www.boerderijdehoef.nl

Veranderingen in de hoofdinfrastructuur
In mei 2017 opende de Utrechtse topatlete de naar haar vernoemde Dafne Schippersbrug . De leerlingen van de school onder de brug sprintten over de brug. Deze brug over het Amsterdam Rijnkanaal is een extra verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Leidsche Rijn en de binnenstad. En krijgt veel waardering voor haar mooie ontwerp. In en rondom Leidsche Rijn centrum is veel gebeurd. Delen van de fietsboulevard zijn aangelegd. Het busplein, nog zonder de overkapping, ligt er en aan het eind van het jaar is de tweede spoorbrug over het kanaal geplaatst voor extra treinen in de toekomst. Meer informatie op deze kaarten . Bij Rijnvliet is er een autoviaduct voor de ontsluiting van deze buurt gekomen. Het afsluiten van de tijdelijke Verlengde Vleutenseweg (naar de gele brug) leidden bij veel mensen tot onvrede en onduidelijkheid over nieuwe autoroutes en mogelijk sluipverkeer. Wij hebben begin 2017 diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd, verkeerstellingen gedaan en enkele maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te gaan.

Biodiversiteit Terwijde
 In 2016 kozen we in overleg met de projectontwikkelaars voor een meer natuurinclusieve omgeving; aantrekkelijk voor mensen, dieren en planten in nog te bouwen delen in Terwijde. Deze samenwerking resulteerde in vele voorstellen . Drie projecten zijn in 2017 opgeleverd en het project Wijde Oever start snel. In het figuur hiernaast staan alle ecologische aanpassingen in de wijk Terwijde.

utrecht.nl/leidscherijn