Weerbaarheid

Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico’s. We zien we op diverse gebieden een lichte daling van de financiële weerbaarheid waarbij het benodigde weerstandsvermogen is toegenomen. De onderhandenwerkpositie bij de grondexploitaties neemt toe, met name door grote activiteit in het stationsgebied, maar blijft nog ver onder de kritieke grens van 10%. We hebben te maken met een omvangrijke bezuinigingsopdracht in het sociale domein. De ontwikkelingen worden in enige mate versterkt door een afname van bestemmingsreserves. De solvabiliteit blijft stabiel en benadert het landelijk gemiddelde. Hierna bespreken we vier onderwerpen voor wat betreft hun bijdrage aan de weerbaarheid.