Sport

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

Onderhoudsuitgaven Sport

3.490

2.283

2.452

-169

Totaal onderhoudsuitgaven

3.490

2.283

2.542

-169

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Dit betreft uitgevoerd onderhoud in de reguliere exploitatie van het programma Sport voor binnen- en buitenaccommodaties en zwembaden.

Bij de zwembaden is er 0,270 miljoen euro meer uitgegeven aan onderhoud. 0,150 miljoen euro wordt veroorzaakt door het afronden van de in 2016 gestarte renovatie en verduurzaming van het dak van zwembad De Kwakel. De overige 0,120 miljoen euro is het gevolg van jaarlijkse fluctuaties in de onderhoudslasten.

Zowel de binnenaccommodaties als de buitenaccommodaties hebben lagere onderhoudslasten dan begroot. Het overschot bedraagt voor de binnenaccommodaties 0,061 miljoen euro en voor de buitenaccommodaties 0,040 miljoen.