Subsidiestaat Economie

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Economie

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend  goed  wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing.

100

0

-100

Utrecht Science Park

Exploitatie subsidie Utrecht Science Park.

50

50

0

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad.

7

7

1

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (bedrijf Investering Zone).

135

141

6

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur

292

198

-93

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen

381

238

-143

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad

381

238

-143

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken.

2

1

-1

Werken aan werk

Werken aan de toekomst

0

115

115

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid

2

116

114

Totaal programma Economie

675

553

-122

Bedragen zijn in duizenden euro's