Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

Subdoelstelling

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing.

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

23.143

22.805

20.577

20.299

21.237

Totaal

23.143

22.805

20.577

20.299

21.237

Bedragen zijn in duizenden euro's