Vastgoed

Algemene informatie
De investeringen hierna  maken deel uit van het programma Vastgoed

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
 2017

Restant
ultimo
2017

Vervangingsinvesteringen Vastgoed

15.468

13.625

29.093

7.839

21.254

Totaal vervangingingsinvesteringen

15.468

13.625

29.093

7.839

21.254

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Vastgoed.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 29,1 miljoen euro is inmiddels 7,839 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2017 voor in totaal 3,2 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: vervangen klimaatinstallaties Boorstraat, Vredenburg 40, MFA de Dreef, toekomst Stadhuis en verplaatsing buurthuis de Bram naar Teun de Jagerdreef.

Het restant krediet is onder andere bestemd voor renovatiewerkzaamheden aan het Centraal Museum, de Domtoren en fort de Gagel, daarnaast ook voor de renovatie Stadhuis en onderhoud aan erfgoedpanden. Ook is er nog krediet beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen en duurzaamheidsprojecten.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-
riseerd
t/m 2017

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
 t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Nazorgfase TivoliVredenburg

3.100

3.100

2.755

345

Nazorgfase Stadskantoor

1.000

1.000

829

171

Geluid TivoliVredenburg

125

125

125

0

Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum

4.915

1.482

6.397

403

5.994

Station Vaartsche Rijn, commerciële ruimtes

0

1.600

1.600

126

1.474

Totaal uitbreidingsinvesteringen

9.140

3.082

12.222

4.238

7.984

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Vastgoed.

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 12,2 miljoen euro is inmiddels 4,2 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van het krediet voor het Geluid TivoliVredenbug voor 0,125 miljoen euro. In 2018 zullen de nazorgprojecten Stadskantoor en TivoliVredenburg afgerond worden.