Stand en verloop reserves

Omschrijving

Stand
31-12-2016

B&D
voorstellen
2016

Stand
1-1-2017

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Stand
31-12-2017

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Algemene Dekkingsreserves

40.824

51.011

91.835

40.106

85.988

45.953

Algemene Reserves

51.047

0

51.047

6.000

0

57.047

Totaal Algemene reserve

91.871

51.011

142.882

46.106

85.988

103.000

Programma Bewoners en Bestuur

745

-194

551

0

0

551

Programma Stedelijke ontwikkeling

71.366

15.943

87.309

10.675

11.815

86.169

Programma Duurzaamheid

11.139

-16

11.123

0

200

10.923

Programma Bereikbaarheid

23.493

2.553

26.046

14.525

16.464

24.107

Programma Openbare ruimte en groen

21.285

1.461

22.746

5.000

150

27.596

Programma Economie

1.447

982

2.429

0

110

2.319

Programma Werk en Inkomen

10.267

-961

9.306

0

1.141

8.165

Programma Onderwijs

27.694

1.615

29.309

0

7.710

21.599

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

4.429

0

4.429

0

954

3.475

Programma Volksgezondheid

178

0

178

0

0

178

Programma Veiligheid

173

0

173

0

0

173

Programma Cultuur

5.689

-2.200

3.489

0

2.600

889

Programma Sport

4.302

-927

3.375

92

25

3.442

Totaal Gemeentelijk Vastgoed

4.998

3.399

8.397

-3.918

19

4.460

Totaal Algemene middelen

34.353

-1.546

32.807

4.000

14.730

22.078

Totaal Overhead

6.709

735

7.444

-112

500

6.833

Totaal programmareserves

228.266

20.844

249.110

30.263

56.416

222.957

Totaal reserves ten bate van vaste activa

265.138

0

265.138

20.563

9.929

275.772

Totale reserve

585.275

71.855

657.130

96.932

152.333

601.729

Bedragen zijn in duizenden euro's