Stationsgebied

Algemene informatie
Onderstaande investering maakt deel uit van het programma Stationsgebied

Soort investeringen : Uitbreidingsinvesteringen met een economische nut

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geautori-
seerd
t/m 2017

Programma-
begroting
2017

Actuele
begroting
t/m 2017

Realisatie
t/m
2017

Restant
ultimo
2017

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

49.150

0

49.150

29.989

19.161

Totaal uitbreidingsinvesteringen

49.150

0

49.150

29.989

19.161

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein
De parkeergarage Jaarbeursplein wordt medio 2018 opgeleverd. Wij verwachten dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet zal worden gerealiseerd en mogelijk afgesloten kan worden met een positief financieel resultaat. De realisatie van het bovenliggende plein is inmiddels ook gestart. De reconstructie van de toeleidende route via de Croeselaan start in maart 2018 en zal gereed zijn bij de openstelling van de parkeergarage. Beide projecten maken onderdeel uit van de grondexploitatie Stationsgebied.