Doelstellingen

Doelstelling 1

Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

Subdoelstellingen

Doelstelling 2

Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

Subdoelstellingen

Doelstelling 3

Duurzame verbetering van de woon en leefsituatie in de Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen Oost

Subdoelstelling

Doelstelling 4

Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

Subdoelstelling

Doelstelling 5

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

Subdoelstelling

Doelstelling 6

Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Subdoelstelling