Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die in 2017 fysiek gereed zijn gekomen, worden aan het eind van het jaar administratief afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Indien er op een project een tekort of overschot is, dan wordt toegelicht hoe dit is ontstaan. In een separaat voorstel leggen we de dekking van het tekort danwel de besteding van het overschot aan u voor.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 56,314 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 51,818 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 4,496 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2018.