Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

%

VeiligheidNL

7

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietsen

%

VeiligheidNL

10

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

04-1-1-1

Mob-en verkeersmgt, schoon-en goedrnverv

-180

-180

135

135

Uitvoeren van proj. en maatr.fiets

1.854

4.004

2.754

6.659

2.754

04-1-2-1

Uitvoeren van proj. en maatr.gebr.OV

-621

225

-1.678

-2.995

-1.558

04-1-2-2

04-1-2-3

Uitvoeren van proj. en maatr.auto gebrui

14.930

14.127

14.025

8.749

17.025

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

-16.850

-18.797

-19.696

-21.343

-20.223

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

3.922

3.861

4.539

4.130

5.564

04-1-3-2

Totaal

3.054

3.239

79

-4.666

3.562

Bedragen zijn in duizenden euro's