Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties

Subdoelstelling

Doelstelling 2

We stimuleren Utrechters om te sporten en te bewegen

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Niet-sporters

%

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Gegevens niet beschikbaar

38,4%

Gegevens niet beschikbaar

Binnen het programma Sport gaat het over de indicator ‘niet sporters’. De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet wekelijks aan sport doet. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan. In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

7.681

7.399

7.249

7.345

8.163

Binnensportaccomodaties

7.587

6.910

6.920

6.608

7.161

11-1-1-2

11-1-1-3

Zwembaden

6.118

6.773

5.353

4.746

5.340

Accommodatiebeleid

744

755

630

682

642

11-1-1-4

Sportstimuleren

918

2.740

2.401

2.348

2.479

11-2-1-1

11-2-2-1

Topsport- en talentontwikkeling

993

1.167

499

480

341

Sportevenementen

456

528

631

11-2-2-2

Totaal

24.041

25.744

23.508

22.738

24.756

Bedragen zijn in duizenden euro's