Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel en organisatie
Doel: Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Publieke taak: Ja
Deelnemers: Overige gemeenten provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, De Bilt, De Ronde Venen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Soest
Website AVU

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

365

niet bekend

539

Vreemd vermogen

14.234

niet bekend

15.254

Bedragen zijn in duizenden euro's

*) In de begroting 2018 is er voor het eerst een geprognosticeerde balans opgenomen.

Jaarlijks bouwt de AVU een bestemmingsreserve op uit de onderhoudsgelden voor containers. Deze reserve wordt periodiek weer uitgekeerd aan de gemeenten. De AVU bouwt daarom geen regulier eigen vermogen op.

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

6.454

6.614

6.732

6.489

Opgenomen bij de VP/GR

niet bekend

niet bekend

niet bekend

niet bekend

Verschil

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Het verschil tussen begroot en gerealiseerd 2017 is het gevolg van de eindafrekening 2016 van de verwerking van het aangeboden afval.

Resultaat 2017: 0,150 miljoen euro.

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
In 2018 wordt naar verwachting de GR AVU geactualiseerd. Belangrijkste aanpassing hierbij is de aanpassing waarbij de GR een collegeregeling wordt. Dit voorstel is inmiddels behandeld in de Utrechtse raad.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Ja