Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing.

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling

Actuele
Begroting
2016

Realisatie
2016

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Actuele
begroting
2018

10-1-1-1

Programmering en productie

33.706

36.213

40.665

41.646

42.896

Participatie

5.354

5.197

5.460

5.510

5.708

10-1-2-1

10-1-3-1

Internationalisering

1.740

1.846

1.161

585

Totaal

40.800

43.256

47.286

47.741

48.605

Bedragen zijn in duizenden euro's